Kartice mušica: Mušičar broj 17.

Kartice mušica: Mušičar broj 17.

Panel 4: Mušice za novembar 2010.

Kasna jesen i aktuelna zabrana lova pastrmke, koja je na snazi već mesec dana, daju mogućnost za pecanje dveju preostalih mušičarski najatraktivnijih riba Balkana, lipljena i klena. Po svojim staništima i navikama u ishrani, ove dve vrste riba se prilično razlikuju, ali postoje i neka preklapanja koja su bila delimična inspiracija sa izbor imitacija koje vam predstavljamo.

Ribolov lipljena je moguć u svim nivoima vode, a lov na površini, ako vodostaj i prozirnost vode to dozvoljavaju. Male jednodnevke mogu, u zavisnosti od mikro uslova svakog staništa, donekle varirati i po veličini i po boji, u paleti od svetlomaslinastih do braonkastih nijansi. One su zajednički imenitelj njihovog imitiranja za sve veštačke mušice koje se oslone na tradicionalne BWO imitacije. U isto vreme u najtoplijem delu dana jata klenova mogu odlično prihvatati te iste imitacije u svojim nešto nizvodnijim staništima. Dve imitacije koje su namenjene takvim situacijama su Hare's Foot Baetis i Poly Spinner. Najbolje ih je koristiti kada rojenja postoje i riba je očigledno aktivna, ali mogu poslužiti i za pretraživanje izglednih mesta dugim i mirnim plutanjem.

Mušičarenje klena može u ovom periodu biti čak mnogo efikasnije na većim akumulacijama koje još uvek imaju i lakše zadržavaju nešto višu temperaturu vode od tekućica. Za tu priliku klen čitave jeseni odlično prihvata imitacije kopnenih insekata. Mnogo je dobrih i poznatih imitacija iz ove grupe, a Goddard Bee i Squirrel Hopper su naš predlog za zadnje jezerske izlaske u sezoni. Klena treba tražiti sa vode ka obali na mestima sa prirodnim zaklonima, granjem ili stenama. U zavisnosti od riblje agresivnosti napadi dolaze odmah po zvučnom padu mušice na vodu ili posle nekoliko sekundi osmatranja i laganog prilaza, ukoliko se radi o većim i iskusnijim ribama. Na jezerima sa zabranom korišćenja čamaca korišćenje tuba i peraja je logičan izbor uz neoprensku opremu za duže zadržavanje u vodi koja je u ovo doba godine topla samo ribama.

Squirrel Hopper webSquirrel Hopper

Udica: model za plivajuće mušice 2x dugog vrata #12 – 8

Telo: namotana traka žutog ili zelenog policelona

Krila: dlaka iz repa veverice, preko jelenska dlaka

Noge: dve zelene gumene niti

Glava: jelenska ili srneća dlaka vezana kod oka udice i vraćena u formu završnih krila.

Osnovni konac: žut, debljine 6/0

Goddard Bee webGoddard Bee

Udica: model za plivajuće mušice #14 – 10

Telo: naizmenično vezana žuta i braon bojena jelenska dlaka

ošišana u Goddard Caddis stilu

Noge: smeđe vratno pero petla

Glava: osnovni konac, crne boje, debljine 6/0

Poly Spinner webPoly Spinner

Udica: model za plivajuće mušice #18 – 16

Rep: oštri isperci svetlo sivog pera petla

Telo i grudi: sintetički dabing svih maslinastih nijansi

Krila: cdc i polipropilen vezani u “spent” stilu

Glava: osnovni konac debljine 8/0

Hares Foot Baetis webHare's Foot Baetis

Udica: model za plivajuće mušice #20 – 16

Rep: isperci sivog pera petla

Telo: maslinast konac ili dabing

Krilo: dlake sa zečje stope bojene sivo

Grudi: dabing zečje ili dlake puha

Glava: osnovni konac maslinaste boje debljine 8/0

Goran Grubić i Aleksandar Panić, oktobar 2010.
www.flyandtrout.com

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*