Imitacije Odonata

Imitacije Odonata

Red, čiji je latinski naziv “odonata“, narodski rečeno “vilin konjic”, “vretenac”… ima veliku populaciju na vodi. Zato čudi malo činjenica da su njihove imitacije skromno zastupljene na repertoaru velikog broja mušičara.

Razlozi mogu biti i banalni!? Njihov gigantski izgled. I ja se ponekad čudim kako da kreacija adulta smestim u kutiju pored ostalih sićušnih kreacija za površinski lov, a da ne pokvarim njihov izgled.
Krila imitacije imaju tu nezgodnu osobinu da poprime deformaciju zbog skučenosti prostora koju zadrže trajno. Pošto je inventivnost mušičara neiscrpna svako će problem rešiti na svojstven način.

Životni ciklus insekta

Razvojni ciklus počinje ovako: nakon oplodnje ženka, potapanjem zadka u vodi položi jajašca odmah ispod površine vode. Ovaj čin se odvije sredinom leta.

Iz jaja se razvijaju ličinke, koje su pravi razbojnici. Napadaju i proždiru sve što mogu da savladaju. Dobra ishrana omogućava brzi rast tako da se u ovoj fazi presvlače i po više puta. Faza “nimfe” traje od 1-3 godine i često se imitira. Prsa su sastavljena od tri članka, a zadak ima najmanje deset delova na čijem kraju je kraći ili duži repić. Na drugom i trećem članku, u ranom stadijumu pojavljaju se začeci krila. Vodena faza završava na ivici vode.
Od juna pa do kraja jula odonate izlaze iz vode krečući se uz stabljike priobalnog bilja ili se uspinju uz blagu obalu. Iz nimfe se “izvlači” insekt kome treba nešto malo vremena da ispravi i osuši krila pre nego što poleti.

Životni ciklus insekata iz reda Odonate


Odonate imaju dva podreda:

Zigoptera – telo je člankovito, izduženo i vitko. Dugo od 20 do 45mm. Dva para krila izlaze iz drugog i trećeg članka. U gotovom obliku jednake su dužine. Kod nas ih zovu device. U engleskom govornom području nazivaju se damselflies. Imitacije ovog podreda u američkim časopisima za mušičare skoro isključivo dolaze pod ovim imenom. Naseljavaju pliće zatravljeno priobalje sa blagim protokom vode.

Devica (Damselfly)

Anisoptera – imitacija ovog podreda amerikanci nazivaju “dragonflies”. Kod nas ih zovu vilini konjici. Sve vrste podreda spadaju u nejednakokrilce (zadnji par je nešto kraći), telo im je snažno i široko. Dužina je u istom rasponu kao i kod zigoptere, stim što pojedine porodice dostižu i veće dimenzije. Masovne naseobe su na ciprinidnim vodama. Staništa su muljeviti podobalni delovi sa smanjenim protekom vode. U fazi nimfe dostižu gigantske razmere. Zaključak se sam nameće – odlična hrana za velike klenove i mrene.

Vilin konjic (Dragonfly)

Zajedničko za oba podreda i za sve pripadne porodice je člankovito telo. Broj članaka u najvećem broju slučaja je oko 13. Prsa su sastavljena od tri članka. Svaki članak ima po par snažnih nogu. Sa leđne strane drugog i trećeg članka izrastaju krila.

Sa mušičarskog stajališta prilikom kreiranja adultnih oblika nije toliko bitna njihova pripadnost porodicama. Najbitni kriterijumi su: dužina, boja tela, kao i oblik tela. Ostali kriterijumi su karakteristike samih kreatora koje otkrivaju prilikom proučavanja odonata na svojoj vodi.

Kreacija koja imitira nimfu

Evo jedne moje kreacije koja imitira fazu nimfe iz podreda anisoptera. Kreirana je prije par godina. Lovi u julu i avgustu na ciprinidnim vodama uz samo priobalje, nizvodno ili uzvodno. Mušica ne treba da bude mnogo otežana. Upotrebljena klasičnim priborom na dugom predvezu (3 – 3,5m) sama stiže na dno.

DRAGON NYMPH BLUE

DRAGON NYMPH BLUE (uz popis elemenata redosledom vezivanja):

Udica: teška za nimfe #8
Konac: zeleni vel.120/2
Rep: paunovi isperci
Rebra: konac za vezivanje
Abdomen: sintetički plavi dubbing i Krystal flash dubbing pomešano
Pokrov: plavi poly duster
Oči: metalik zelene povezane monofilamentom
Toraks: plavi i sivi dubbing pomešano

Za vezivanje adulta vilinog konjica pored osnovnog alata za rad potrebno je i ono što se vidi na fotografiji:

Pomoćna igla
Policelonske trake
Oči
Udica mustad 79580 vel. 6
Sintetički dubbing plave boje
Malo petlovog perja obojeno u plavu boju

Precizan opis po redosledu vezivanja bio bi sledeći:

Udica: mustad 79580 vel. 6 (ili ekvivalent sa 4x dužim telom)
Konac za vezivanje: sivo plave boje 120/2
Oči: dve staklene perle promera 3mm, tamno plave boje, povezane monofilamentom 0.50-0.60mm, čiji su krajevi otopljeni
Telo: vezano produženo od policelonske trake plave boje dim:1x2x90mm
Krila: 4 simetrična pera sa dna skalpa bele boje ofarbana u plavo
Pokrov: policelonska traka plave boje dim: 1x5x25mm
Nožice: plavo pero sa dna skalpa, 2-3 namotaja
Toraks: sintetički dubbing plave boje

 

Slikovito rad teče ovako (SBS):

 1. Najpre se pomoćna igla stegne u čeljust stege. Ona može da bude fiksirana na udicu (kako se vidi na fotografiju) ili da se direktno umetne u stegu, što je nesigurniji način jer postoji mogućnost pomeranja igla u toku rada. Posle početnog čvora na početkom igle, retkim namotajima idemo do kraja igle. Prethodno pripremljeno pero lagano pritežemo do poletka isperaka pera
 2. Policelonsku traku presavijemo na pola, položimo uz iglu i sa dva namotaja uradimo prvi segment
 3. Uradimo tri do četiri labava namotaja u prazno na samoj igli, pažljivo preklopimo dva kraja policelona i sa dva namotaja uradimo drugi segment. Identičnim postupkom uradimo sledećih tri do četiri segmenata. Sledi završni čvor i otsecanje viška badrljice. Palcem i kažiprstom uhvatimo ovako delimično urađeno telo i energičnim pokretom udesno skinemo ga sa igle.
 4. Skidamo pomoćni iglu i u stegu fiksiramo udicu dugog vrata. Unakrsnim namotajima fiksiramo prethodno pripremljene oči i retkim namotajima dođemo do same krivine udice gde sa nekoliko namotaja uhvatimo deo badrljice koji izlazi iz delimično urađenog tela.
 5. Istim postupkom uradimo preostale članke sad već gotovog tela.
 6. Odvojimo dva simetrična pera. Vežemo ih na otprilike dužine tela odmah iza očiju i učvrstimo sa nekoliko namotaja. Višak odmah odsecamo.
 7. Na istoj ili nešto manjoj dužini obrnuto vezujemo druga dva simetrična pera. Sa 5-6 malo jačijih namotaja fiksiramo sva četiri pera.
 8. Za imitiranje pokrova koristimo drugu policelonsku traku. Pažljivim vezivanjem odmah iza zadnjeg para krila vršimo njihovo delimično razdvajanje i uzdizanje.
 9. Vezujemo i zadnje petlovo pero za dužim ispercima koje imitiraju nožice. Uradimo međučvor između dva para pera. Razdvojimo konac. Između niti konca ramnomerno ubacimo već pripremljenu sintetičku pređu. Vraćanjem u prvobitno stanje konac sam vrši upredanje. Završimo sa dabiranjem odmah iza očiju. Sa 2-3 namotaja uradimo nožice.
 10. Policelonsku traku prebacujemo napred i vezujemo je u blizini okca udice. Zadnjim zahvatom krila su dobila konačnu fizionomiju!
 11. Višak policelona odsečemo i sa nekoliko dodatnih namotaja policelonsku traku učvrstimo. Konačnu formu glava dobiva sa formiranjem završnog čvora. Kap laka na glavu i mušica je spremna za upotrebu.

Kad ova kreacija padne na površini vode, kako se to često dešava odonatama u ljubavnom zanosu svaki detalj na njoj tera velikog klena na nasrtaj: zadak tela je pokretljiv, krila neprestano “rade”, nožice se savijaju, a oči imaju unezveren pogled.
Kratkotrajnom koprcanju mušice na površini vode pripomažemo ravnomernim zatezanjem i otpuštanjem strune!

Za kraj ovog dela hteo bih da pojasnim neke detalje oko izrade:

Moguća je i upotreba gotovih očiju eminentnih proizvođača. Moje je mišljenje da se time ne povećava lovnost sličnih tipova mušica.

Prikaz izrade produženog tela moguć je i od drugih materijala i za druge mušice. Pre svega velikih majskih mušica od jelenske dlake! Za našu priliku sam odabrao jednu raniju kreaciju koja bolje rezultate daje u nešto bržoj vodi. Popis materijala je dat redosledom vezivanja.

ADULT DAMSEL BLUE

Udica: mustad 80000BR, #8 – #10
Konac za vezivanje: plave boje 120/2
Rep i telo: jelensko krzno svetljije boje, vezano produženo
Rebra: konac za vezivanje
Krila: dva vrhova pera sa dna skalpa plave boje
Oči: staklene perle zelene povezane monofilamentom
Nožice: pero sa skalpa plave boje

Ako se čini da zadnji par krila suviše opterećuje izradu, mogu i da se zanemare! Jednostavno preskočite taj deo.

Moje iskustvo kaže da klen ne zna da broji krila. Upotreba gotovih krila (radi lepšeg izgleda) ne preporučujem. Nepažljivim izborom takvih krila moguće je da mušicu učinimo neupotrebljivom.

Nimfa

SBS imitacija odonata kolaž

Gotove imitacije u raznim bojama

 

 

Trajko Božinovski

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*