Dvije podvodne imitacije Marka Musulina – gamarus i nimfa

Dvije podvodne imitacije Marka Musulina – gamarus i nimfa

Ove dvije podvodne imitacije su jako lovne za lipljana na rijekama Slunjčica, Kupa, Kupica, gdje je probano, a na ostalim rijekama bi trebalo testirati.

Gamarus: Udica Hanak H390 BL #18.
Konac Veevus Thread 16/0 bijeli,
Porebrano sa crvenom žicom,
Nogice Genetic Saddle Grade 1 ili noj ovisno o željama.
Tijelo je slagana olovna žica, a dodatno omotano sa Troutline Perdigon Flat Body Thread cream radi lakšeg bojanja. Bojano običnim flomasterom. Epoksy coated

Gamarus

Dodatak : Zeleni gamarus. Sve je isto samo je telo zeleni body flash Hends.

Hends Body flash materijal za telo
Zeleni gamarus

Nimfa: ako uhvatim vremena mogu za ovu nimfu poslati SBS. Bila mi je jako uspješna. Cijela je urađena od 3 isperka fazana + dubbing. Otežanje je tungsten glavica.

Nimfa

Marko Musulin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*