Custom fiberglass fish replica

Custom fiberglass fish replica

replika smudj_5 webCUSTOM FIBERGLASS FISH REPLICA
Prepariranje riba u stilu C&R

Na stranicama ovog online magazina nedavno ste imali prilike da čitate o wood carving-u, jednoj od tehnika izrade replika riba, gde se kao osnovni materijal koristi drvo koje umetnik rezbari, a potom boji, po uzoru na ulov. Ovom prilikom ću vam predstaviti još jednu od tehnika prezervacije ulova, koja je mene zainteresovala do mere da se i sam upustim u izradu ovakvih trofeja.

Iz samog naslova „custom fiberglass fish replica“ može se zaključiti da je reč o jedinstvenoj reprodukciji ulova izrađenoj od poliesterske smole i staklenih vlakana, koja stoprocentno predstavlja vaš ulov.

Darko sa smudjem web
Darko sa smuđem

U procesu klasične izrade preparata, preparator sa ribe odstranjuje kožu, koja se potom hemijski tretira. Model tela ribe izrađuje koristeći razne vrste penastih materijala, na koji potom zateže prethodno spremnu kožu i posle višemesečnog sušenja, farbanjem ribi vraća prirodni kolorit. I pored najveštijih majstora koji će nakon ovog „presvlačenja“ kožu ribe vratiti na precizno izrađenog manekena, očišćenu od poslednje trunke mesa, masnoće i sluzi iz delova kojima priroda nije obezbedila laki pristup, postoji opasnost od propadanja preparata tokom godina. Curenje, skupljanje kože i „kovrdžanje“ peraja koje mogu da se jave na preparatima, predstavljaju neke od negativnih strana klasičnog prepariranja. Da me neko pogrešno ne shvati, u bivšoj Jugi, radili su i još uvek rade odlični majstori, čiji preparati odolevaju zubu vremena, a ribe liče na ribe.

replika smudj web
replika smuđ
replika smudj_1 web
replika smuđ bočno
replika smudj_2 web
replika smuđ pogled od glave
replika smudj_4 web
replika smuđ pogled od stomaka
replika smudj_3 web
replika smuđ – detalj glava

Kada je reč o replikama koje se izrađuju od poliestera ili čak karbona, slični problemi ne postoje. Replika ne sadrži ni jedan prirodni deo ribe. Riba se ne komada na sastavne delove, pa tako osnovni i vrlo bitan aspekt vernog trofeja, anatomija, ostaje u potpunosti sačuvan. Naravno, osnovni preduslov predstavlja pažljiva manipulacija ulovom nakon vađenja iz vode. Iako postoje tehnike reparacije oštećenja nastalih nepažljivim rukovanjem i čuvanjem ulova, tehnika koja je osmišljena tako da „preslika“ sve detalje sa živog modela, pokazaće i sve eventualne povrede našeg trofeja nastale na putu od vode do radionice.

Iako je ovim procesom izrade replike veliki problem verne anatomije isključen, kvalitet finalnog proizvoda u velikoj meri zavisi od veštine samog majstora. Na njemu je da ulov postavi u prirodan položaj i stvori iluziju ribe u pokretu, zamrznute u vremenu i prostoru. Prilikom izrade replike od poliestera dobar deo vremena odlazi na doradu odlivka, izvađenog iz kalupa, a brušenje i vajanje neke su od neophodnih radnji da se objekat dovede u finalno stanje. Kada su u pitanju grabljivice sa izraženijim zubima, potrebno je uraditi replike istih, te ih pravilno i što prirodnije pozicionirati. Kod trofeja sa otvorenim škržnim poklopcima potrebno je uraditi i postaviti škrge. Odabir (u slučaju prefabrikovanih), modelovanje, izrada, bojenje (u slučaju kada se rade isključivo za datu ribu) i pozicioniranje očiju jedan je od najbitnijih momenata u izradi replike. Oči su te koje u velikoj meri doprinose iluziji žive ribe. Nespretno, ukrivo postavljene ili asimetrične oči, neodgovarajuće veličine ili boje, znatno će pokvariti izgled replike.

Bojenje završene replike od majstora, pored poznavanja specijalizovane tehnike razvijene u ovu svrhu, zahteva i “oko” za pravilno slaganje boja. Za razliku od klasičnih preparata, kod replika, kao i kod wood carving-a ne postoji koža u kojoj su manje ili više očuvani prirodni pigmenti, a koje treba povratiti ili naglasiti. U ovom slučaju, polazna osnova je čista, bela podloga na koju se boje dalje slažu u slojevima. Prvi korak podrazumeva rekonstrukciju tzv. mrtve kože i najdubljih pigmenata koje ista sadrži, a koja podseća na onu kod ribe kojoj su krljušti odstranjenje posle čišćenja. Na ovakvu podlogu, nanose se boje bliže površini krljušti, da bi se na kraju slagale boje koje treba da stvore iluziju prirodnih ulja oko samih krljušti. Dužina ovog procesa zavisi od vrste ribe i u nekim slučajevima, zna da potraje. U ovom momentu majstoru u mnogome pomažu dobre referentne fotografije ulova, napravljene neposredno nakon hvatanja, dok riba još nije izgubila neke od svojih boja ili ih počela menjati obzirom na promenu sredine. Za ovu namenu, razvijena je čitava paleta transparentnih boja, koje jedna drugu nadograđuju, stvarajući trodimenzionalni efekat.

replika bass web
replika bass
replika bass_2 web
replika bass pogled odozgo
replika bass_1 web
replika bass gotov trofej

Uzimajuću u obzir specifičnost samog procesa, materijale i konačno, vreme potrebno za izradu replike, može se zaključiti da je cena ovako izrađenog trofeja ili replike veća u odnosu na onu koju biste platili za izradu jednog preparata.

U zemljama u kojima se ovaj način prezervacije trofeja praktikuje još od sredine sedamdesetih godina prošlog veka (naravno, u pitanju su SAD), ova tehnika u skladu je sa pokretom „uhvati i pusti“ i značajno doprinosi očuvanju ribljeg fonda. Naime, veliki broj specijalizovanih radionica koje raspolažu još većim brojem kalupa, omogućavaju da nakon što napravite nekolicinu kvalitetnih fotografija i pribeležite par osnovnih dimenzija vašeg ulova, dođete u posed trajne i opipljive uspomene na trofej koji ste po hvatanju oslobodili.

 

Tekst, fotografija i izrada replika: Darko Bokanić

1 Comment on “Custom fiberglass fish replica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*