Cene dozvola za rekreativni ribolov u Srbiji za 2018.

Cene dozvola za rekreativni ribolov u Srbiji za 2018.

Dobili smo Pravilnik o vrednostima dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u Srbiji koji je na vreme donet. Suštinski se ništa nije promenilo u odnosu na ovu godinu.

Dozvola je i dalje 6.000 dinara, a na Gradcu je 10.000. Cena dnevne dozvole je 1.000, a višednevne 2.000 dinara.

PRAVILNIK
O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2018. GODINU
(„Službeni glasnik RS”, broj 89/17)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrednost dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu.

Član 2.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.
Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.
Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Član 3.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području, za sva lica, iznosi 4.000 dinara, osim:

1) za zaštićena područja: Park prirode „Sićevačka klisura”, Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura”, Specijalni rezervat prirode „Jerma”, Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja”, Zaštićeno stanište ,,Bara Trskovača”, Park prirode „Palić”, Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”, Park prirode „Ponjavica” i Predeo izuzetnih odlika „Karaš – Nera”, u kojima iznosi 2.000 dinara;

2) za zaštićena područja: Nacionalni park „Đerdap” i Specijalni rezervat prirode „Uvac”, u kojima iznosi 5.000 dinara;

3) za zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika „Klisura reke Gradac”, u kome iznosi 10.000 dinara.

Član 4.

Vrednost dnevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 1.000 dinara.
Vrednost višednevne dozvole na svim ribarskim područjima iznosi 2.000 dinara.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Broj: 110-00-17/17-03
U Beogradu, 28. septembra 2017. godine
M I N I S T A R
Goran Trivan

 

Priredio Ivan Korhner, urednik Mušičara
Fotografije: Arhiva Mušičara

528 total views, 1 views today

Objavljeno u Razne vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*